Gegevens aanvrager
Gegevens gezinshoofd
Overzicht
Bevestiging

Gegevens aanvrager

Volgende: Gegevens gezinshoofd

    Gegevens van de aanvrager

    U kan ons deze zegel persoonlijk of via brief bezorgen. 
    Bent u niet zeker of u recht heeft op dit statuut? Kijk dan in de eerste plaats naar de kleefzegels van uw ziekenfonds. Onderaan op de kleefzegel staat de "code gerechtigde". Dat zijn twee getallen van 3 cijfers met een streepje tussen. U hebt recht op een toelage als het derde cijfer een 1 is. Is het nog steeds niet duidelijk, wend u dan tot uw ziekenfonds voor meer informatie.