Gegevens aanvrager
Gegevens activiteit
Overzicht
Bevestiging

Gegevens aanvrager

Volgende: Gegevens activiteit

    Gegevens van de aanvrager

    Dit formulier moet ingevuld worden door 2 initiatiefnemers, woonachtig op een verschillend adres.

    Gelieve uw aanvraag tenminste 3 weken voor het geplande evenement door te sturen

    Gelieve binnen de drie weken na het evenement de nodige bewijsstukken af te leveren. (bv : affiche, foto’s, werkingsverslagen, facturen, rekeningen,…)

    Na goedkeuring van deze bewijzen zal de toelage uitbetaald worden.